top of page

Everybody's Atatürk - Halkın Atatürk'ü

At the tailor’s, butcher’s or greengrocer’s shop, at restaurants and schools, at the hairdresser’s and the shoe store—just about anywhere you look, you’ll find Atatürk. Even more than eighty years after the death of the founder of the modern state, his memory is still alive and widely revered. Atatürk undertook far-reaching social, legal and economic reforms to modernize and fundamentally redefine Turkey based on Western models. Mine Dal’s photographs show not only “everybody’s Atatürk”, but also day-to-day life in big cities as well as in Anatolian villages and coastal and mountain regions. This painstaking wide-ranging compilation of unique documentary material also reflects the Turkish people's allegiance to an openminded, cosmopolitan Turkey.

Terzide, kasapta, manavda, restoranda ya da okulda, kuaförde ya da ayakkabıcıda, günlük yaşamın neredeyse tüm alanlarında Atatürk’e rastlamak mümkün. Ölümünden bu yana seksen yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen, devlet kurucusuna duyulan saygı hala her yerde hissediliyor. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, toplumsal, hukuki ve ekonomik alanları kapsayan devrimleriyle ülkeyi temelden batılılaştırmıştır. Mine Dal’ın fotoğrafları, Anadolu’nun her köşesinde, kasabalarında, şehirlerinde ve köylerinde yalnızca halkın Atatürk’ünü değil, günlük yaşamdan izlenimler de göstermektedir. Bugüne kadar hiç görülmemiş, geniş kapsamlı bu çalışma, günümüz Türk toplumunun çağdaş ve dünyaya açık görüşünü belgelemektedir.

***************************************************

"In this book, Mine Dal presents images which capture and reveal a process which is complex and which may be difficult for anyone not familiar with Turkey to comprehend. By doing so, she makes a tremendous contribution both to Atatürk’s legacy and, most importantly, to grasping the reality of that legacy. I believe that her laudable work will be a turning-point in efforts to understand Turkey." Zülfü Livaneli

"Mine Dal bu karmaşık ve ülkeye yabancı olanlar tarafından anlaşılması zor olan süreci görselleştirmek suretiyle, Atatürk’ün anısına ve her şeyden önemlisi gerçeğin kavranılmasına büyük bir katkıda bulundu. Bu değerli çalışmanın                 Türkiye’yi anlamak için bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." Zülfü Livaneli

"The number of those who, for whatever reason, are critical of Atatürk or who, even if they are not critical, are dismissive of the gains made during the early years of the republic, is steadily declining. The feelings of respect, love, and gratitude that the great majority of people in Turkey feel towards Atatürk have grown steadily stronger, especially in recent years. This new book by Mine Dal is the latest and most precious evidence of this truth." Altan Öymen

Türkiye’de Atatürk konusunda, hangi nedenle olursa olsun, olumsuz duyguları olanlar, veya – olumsuz duyguları olmasa da – o dönemin kazanımlarına fazla bir ilgi duymayanlar, giderek azalmaktadır. Atatürk’e karşı, milletin büyük çoğunluğunca gösterilen büyük saygı, sevgi ve şükran duyguları ise giderek daha da artmaktadır. Mine Dal’ın bu kitabı da, işte o gerçeğin yeni ve çok değerli bir kanıtını oluşturuyor." Altan Öymen

***************************************************

Photographs: © Mine Dal

Texts: © Zülfü Livaneli and © Altan Öymen

First Edition: © Edition Patrick Frey, 2020

Book design: Bonbon, Zürich

Printed and bound by: MAS Matbaa, İstanbul

Türkiye'de "Halkın Atatürk'ü" Robinson Crusoe

kitabevinde satılıyor. www.rob389.com

bottom of page